Skip to main content
Logo print

Kontor | Legrand Denmark

Tre kollegaer

Kontor

Kontorer omdannes til intelligente, muiltifunktionelle rum med nul-emission som mål

 

I den nære fremtid må vi omdanne vores bygninger til intelligente rum med den lavest mulige miljømæssige påvirkning. Det betyder, at i hvert trin af processen (fra designfasen, byggeriet, vedligeholdelse af ejendommen og til genbrug eller genanvendelse af materialerne ved enden af deres livscyklus), skal vi tage hensyn til den miljømæssige påvirkning. 

Desuden har vi brug for højtydende ejendomme, der er smarte ind til kernen og forstår brugernes behov ved at fortolke deres data. Dette resulterer i ”smarte bygninger”.

Kontorbillede

Udfordringerne, vi står overfor, er at gøre vores kontorbygninger:

  • mere menneskeligt centrerede
  • effektive
  • cykliske, så materialerne kan genanvendes, når deres levetid er slut

Hos Legrand er vi klar til at leve op til udfordringerne sammen med jeren er vi klar til fremtiden!

Vores udvalg til kontor