loesninger 90731

Couple deciding on purchasing a smartphone in a shop

Detailhandel

I konkurrence med e-handel skal detailhandelen tilbyde mere for at tiltrække kunderne!

Det er tydeligt, at detailhandelen i dag står overfor konkurrence fra webshops. Dog forstår de rene webshops også, at en fysisk butik nogle gange er nødvendigt for at hjælpe forbrugeren i købsprocessen. Sammenlignes det med udviklingen af AR (accelereret virkelighed) og VR (virtuel virkelighed), såvel som andre teknologier, er det tydeligt, at butikker i dag gennemgår betydelige forandringer. 

Vi behøver high-performing butiksområder, der er smarte helt ind i kernen og som er faciliteret med en fejlsikker, elektrisk installation og datanetværk, så de nye teknologier nemt kan integreres med henblik på at forbedre kundeoplevelsen.

Udfordringerne, vi står overfor, er at gøre vores butiksområder:   

  • mere fleksible og hurtige til at tilpasse sig nye teknologier
  • smartere, ved at bruge big data til at få viden om kundernes adfærd, og dermed optimere butiksområdet
  • fejlsikre i forhold til netværk og strømdistribution

Hos Legrand er vi klar til at leve op til udfordringerne samme med dig ved at tilbyde fleksible og skalerbare løsninger.

Kæmpe storcenter med big data overalt

Our retail offer