Skip to main content
Logo print

CSR | Legrand Denmark

Responding to the challenges of the world around us, in particular the climate emergency, Legrand is committed daily through concrete actions, to ensuring a more sustainable future for next generations.

Virginie Gatin
Group VP CSR

Hos Legrand er vi forpligtet til at forbedre liv, og det betyder, at vi skal skabe en mere bæredygtig verden for alle.

Som specialist i elektrisk og digital infrastruktur leverer vi løsninger til bygninger, der er enkle, innovative og bæredygtige i deres brug og design. Ved at arbejde hånd i hånd med vores partnere og yderligere forbedre vores interne processer er det vores mål at reducere og om muligt eliminere den negative indvirkning, vores aktiviteter har på miljøet og de samfund, vi arbejder sammen med.

For at opnå dette prioriterer vi at reducere vores CO2-fodaftryk og udvikle en tilgang til cirkulær økonomi inden for vores aktiviteter. Derudover er vi forpligtet til at fremme diversitet og inklusion, samtidig med at vi er en ansvarlig virksomhed i vores daglige relationer med alle vores interessenter, især vores medarbejdere, kunder og leverandører.

 

Legrand har 4 hovedindsatsområder for at forbedre livet

Legrand har inddelt sine CSR-forpligtelser i fire hovedområder, som samler de væsentligste udfordringer for koncernen og dens interessenter:Cirkulær økonomi

Udvikl en cirkulær økonomi


For at udvikle en cirkulær økonomi og reducere vores påvirkning af miljøet tager vi ikke kun hensyn til fremstillingen af et produkt, men til hele dets livscyklus, herunder genanvendelighed. Dette økosystem fremmer effektiv brug af naturressourcer og er baseret på fuldstændig genanvendelse af alt affald gennem behandlingskanaler for alle Legrand-produkter.

CO2-print

Reducere vores CO2-fodaftryk


For at begrænse indvirkningen af vores aktiviteter på klimaforandringerne er Legrand forpligtet til at reducere sit og sine produkters CO2-fodaftryk ved at:

  • Reducere sin direkte udledning af drivhusgasser
  • Gøre det muligt for kunder og bygninger at reducere deres energiforbrug
  • Støtte sine leverandører i at reducere deres CO2-udledning
Inklusion

Fremme diversitet og inklusion


Vi er forpligtet til at udrydde alle former for diskrimination, og denne forpligtelse omfatter respekt for ligestilling på arbejdspladsen, etnisk repræsentation, integration af mennesker med handicap, samarbejde mellem generationer, social og kulturel mangfoldighed og inklusion af LGBT+-samfundet.

Ansvarlig virksomhed

Være en ansvarlig virksomhed


At optræde som en ansvarlig virksomhed betyder at arbejde for både interne og eksterne interessenter, samtidig med at man udviser eksemplarisk adfærd og udfører aktiviteter med den største respekt for forretningsetik.