loesninger 89646

Production line in a factory

Let industri

Reducerer risikoen for nedetid til et minimum

I ethvert produktionsanlæg er kontinuitet det vigtigste. Omkostninger på grund af strømsvigt er enorme, og kan resultere i betydelig skade på maskiner og udstyr.

Derfor er kontinuitet og kvalitet i strømforsyningen, vigtige emner i enhver industriel installation. Desuden er management og kontrol støttet af dataanalyse. Udover strømmen er datanetværk også et afgørende element i optimering af produktionsprocesser og energistyring. 

Udfordringerne, som industriens organisationer står overfor er, udover kontinuitet, også mulighederne for tilpasning af maskinparken.

  • Produktionens layout skal være fleksibelt over for ændringer
  • I tilfælde af omstrukturering af produktionen skal nedetiden i installationen være så kort som mulig.
  • I det lange løb er de samlede udgifter til ejerskab (TCO) afgørende for valget af installation, da vedligeholdelse af installationen er et kritisk punkt

Hos Legrand har vi et komplet tilbud med løsninger for strøm og netværk til maskinparker, samlefabrikker, laboratorier, testcentre, etc.

Samleskinne og kabeltrug i et let industrianlæg

Our light industry offer